Als dermatoloog moet je soms dingen adviseren die mensen tegen staan.
Smerige dingen zelfs: als het zonnig is “smeren-smeren-smeren…..”
Ook ik ontkom er niet aan deze adviezen te geven. Zeker nu niet… .
Door minder vliegverkeer is de lucht minder vervuild en helder.
De zon scheen uitbundig tijdens de top van de crisis. Veel meer zonlicht bereikte ons daarom.
Heel fijn want onze zonnepanelen produceerden meer stroom dan ooit, zo horen we op televisie en lezen we op nieuws sites. Ook onze huid wordt blootgesteld aan de energie van deze toegenomen elektromagnetische straling…

Velen van ons hebben meer tijd thuis doorgebracht en gelegenheid om in de zon te zitten.
Is het u opgevallen hoe bruin nieuwslezers, weermannen en TV commentatoren waren in de afgelopen weken?
Het probleem van zonlicht is dat de energie in de UV straling beschadigend werkt op je huid.
Hoe meer zon(verbranding) hoe groter de kans dat er kleine veranderingen optreden in de erfelijke eigenschappen van huidcellen.
De huid groeit in plusminus 30 dagen aan. De huidcellen zijn dus steeds bezig met delen.
Beschadigingen door de UV straling worden daarmee ook doorgegeven aan nieuwe huidcellen.
De eerdere zonneschade –blijft– dus in je huid. De eerste beschadigingen geven meestal geen zichtbare afwijkingen.
Echter in cellen waarin beschadigingen zitten, hebben een verhoogde vatbaarheid voor daarop volgende UV straling.
Deze optelsom van UV beschadigingen leiden uiteindelijk wel tot huidkanker.

Hoe moet je dan smeren?
Weinig mensen smeren exact volgens de instructie van de fabrikant. De standaarddosering is elke twee uur 2mg/cm2.
De smeerdikte komt overeen met ongeveer 1 vingertop/ handpalm groot gebied. Zo dik smeren is nodig om de geclaimde
zonnebeschermingsfactor (SPF) te halen. SPF wordt gebruikt om aan te geven hoeveel verbranding nog optreedt met gebruik van die crème.
SPF 30 betekent dat nog 1/30e deel van de verbranding optreedt in vergelijking met de huid zonder de crème.
Anders gezegd, verbranding ontstaat later en de tijd is 30x zo lang……Mits je je houdt aan die smerige adviezen.
Trouwens, factor 30 en 50 zijn even goed, mits goed gesmeerd. Bij minder precies gebruik van de crème kan je beter kiezen voor
de hoogste factor.

Vitamine D en giftige zonnebeschermingscreme’s
Bij de algemeen gebruikte smeerdikte van minder dan 1,5mg/cm2 komt er voldoende UV straling in de huid van de vitamine D productie.
De verhalen dat zonnebescherming slecht is voor de vitamine D productie is onjuist. Over de giftigheid van zonbeschermingscreme gaan
ook nogal wat broodje aap verhalen rond. Veiligheidsstudies hebben uitgewezen dat geen van de werkzame stoffen werkelijk door de huid
dringen en schadelijke effecten hebben. Er is wel één waarschuwing: het inademen van zonnebeschermingsspray kan wel gevaarlijk zijn
en dit is ook in laboratoriumstudies aangetoond.

UV straling kan ook je ogen beschadigen, vergeet dus niet een zonnebril en check of deze ook echt beschermt tegen uv straling

Column – Dr. R. Heide