Voor een levensbedreigende situatie belt u 1-1-2

De spoedlijn is bedoeld voor problemen die samenhangen met de operatieve behandeling die u recent heeft ondergaan en die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten. Voor andere vragen kunt u de eerst volgende werkdag ons algemene nummer bellen 088-910.0.190

  • Als er sprake is van een nabloeding dient u eerst de wond 15min aangedrukt te houden
  • Als er sprake is van napijn dient u eerst 2x500mg paracetamol in te nemen 3x per dag