“Fijn dat ik zo snel terecht kon”
Persoonlijke zorg

dr. Rogier Heide (1968)

Dermatoloog dr. Rogier Heide is mede-initiatiefnemer van SALTDerma.

Heide heeft een brede ervaring met algemene dermatologie. Zijn aandachtsgebied ligt op het terrein van de operatieve behandelingen van de huid, flebologie en kinderdermatologie.
Hij is in 2009 gepromoveerd op een onderwerp uit de kinderdermatologie.

Voordien is hij langdurig verbonden geweest aan het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar (voorheen MCA) en was hij medeoprichter van de kliniek Dermicis Alkmaar (thans Bergman Kliniek). Naast zijn werkzaamheden binnen SALTDerma, is hij parttime verbonden aan het BovenIJ ziekenhuis als waarnemer.

Heide voelt zich bevoorrecht om als dermatoloog werkzaam te zijn:

het is onvoorstelbaar maar als ik een sommetje maak dan moet ik in 20 jaar al meer 100.000 consulten hebben gedaan…..en nog steeds beleef ik veel plezier aan het helpen van mensen met huidproblemen. Elk spreekuur brengt me in contact met nieuwe patiënten en elk spreekuur zie ik oude bekenden. Soms zijn de huidaandoeningen hetzelfde, de mens erachter is dat nooit… geen dag is hetzelfde”

De dermatologische zorgverlening ondergaat een snelle verandering. Behandelmogelijkheden nemen snel toe, en de vorm waarin de zorg geboden kan worden is ook in beweging. In het begin van zijn carrière werkte Heide als dokter in een groot ziekenhuis, ingebed in een groot en log systeem. In de afgelopen decennia is een belangrijk deel van de dermatologische zorgverlening verplaatst naar gespecialiseerde dermatologische klinieken. Hier kon zorg veel meer als maatwerk en veel flexibeler worden geboden. Ook Heide heeft deze stap gezet. Nu is de tijd gekomen voor de volgende fase en is de tijd lijkt rijp om de gespecialiseerde dermatologische zorg te gaan aanbieden in samenwerking met huisartscentra. Huisartsen organiseren zich en werken intensiever samen. Heide ziet een rol weggelegd voor de medisch specialist om hieraan mee te doen. Met SALTDerma is een zorginitiatief gerealiseerd waarin huisartsen, verenigd in het diagnostisch centrum SALT, en medisch specialisten samen participeren. Uniek in het concept is de gelijkwaardige betrokkenheid van 1e lijn (huisarts) en 2e lijn (specialist). Kenmerkend is dat de zorg in of nabij huisartscentra wordt aangeboden.

“Een veel hechtere samenwerking tussen huisarts en specialist is een model voor de toekomst van de zorg. Ons zorgbudget kan door efficiëntere organisatie doelmatiger worden uitgegeven.”