“Fijn dat ik zo snel terecht kon”
Persoonlijke zorg

Disclaimer

SALTDerma verleent u hierbij toegang tot www.saltderma.nl
SALTDerma publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
SALTDerma behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.saltderma.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

SALTDerma spant zich in om de inhoud van www.saltderma.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht
is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.saltderma.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.
Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SALTDerma.
In het bijzonder zijn alle tarieven op www.saltderma.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.saltderma.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SALTDerma nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij SALTDerma.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SALTDerma, behoudens en slechts
voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.saltderma.nl op te nemen in
een frameset of via een link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan periodiek gewijzigd worden.