“De samenwerking met SALTDerma is zeer goed verlopen!”
Altijd dichtbij

Verwijzing

Voor uw bezoek aan SALTDerma is een afspraak noodzakelijk.
SALTDerma neemt, na verwijzing door uw huisarts, binnen 3 werkdagen contact met u op voor het maken van een afspraak op een voor u passende locatie. Indien wij u telefonisch niet kunnen bereiken kunt u contact met SALTDerma opnemen, volgens de informatie op het patiëntbericht.

Dit kunt u doen door te bellen met SALTDerma: 088 – 9 100 190 (op werkdagen tussen 08.00 – 16.30 uur).
Na het maken van de afspraak ontvangt u van ons per post of e-mail een bevestiging met daarin informatie over het onderzoek.

Waar word ik verwacht?

Telefonisch wordt met u overlegd waar het onderzoek zal plaatsvinden.

Aanwijzingen voor het bezoek

SALTDerma werkt volgens afspraak. Het kan echter voorkomen dat door een onvoorziene situatie een afspraak iets uitloopt.
Bij uw bezoek is het verplicht om uw verzekeringsgegevens en legitimatiebewijs te overleggen.

Tijdens het eerste consult bespreken we de aard van uw klacht(en) en zal er lichamelijk onderzoek plaatsvinden.
Aangezien de mogelijk bestaat dat zich aan- en uit dient te kleden, is het raadzaam gemakkelijke kleding te dragen. Op basis van de bevindingen zal er een vervolgafspraak met u gemaakt worden voor aanvullend onderzoek of een herhalingsconsult.
Tijdens uw consult ontvangt u specifieke informatie over onderzoek- en behandelmogelijkheden.

Bereid uw afspraak voor

Wij nodigen u uit om u goed voor te bereiden op het gesprek met uw medisch specialist. Ons advies is om voorafgaand aan uw consult te bedenken welke vragen u de arts wilt stellen. Ook kan het prettig zijn een vertrouwd persoon mee te nemen naar het gesprek. Twee personen horen meer dan één en de andere persoon kan eventueel iets noteren van wat de dermatoloog zegt. Achteraf kunt u de informatie dan makkelijker nalezen en bespreken. Heeft u na het gesprek nog vragen dan kunt u altijd een nieuwe afspraak maken.

Belangrijke vragen voor tijdens uw consult zijn:

  1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
  3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Kijk voor meer informatie ook op 3goedevragen.nl.

Algemene spreekuren

Op een algemeen spreekuur worden patiënten met diverse soorten aandoeningen gezien. Daardoor is het alleen mogelijk naar de aandoening te kijken waarvoor u bent doorverwezen. Op een eerste afspraak vindt meestal geen behandeling plaats. Na de intake volgt een behandelplan.

Verrichtingen spreekuur

Afhankelijk van de ingreep wordt 20-40 minuten voor u gereserveerd. De ingreep vindt altijd onder lokale verdoving plaats.