“Fijn dat ik zo snel terecht kon”
Persoonlijke zorg

Tarieven

De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2024 vastgesteld op € 385,-.
Het kan zijn dat u heeft gekozen voor een vrijwillig eigen risico boven op het verplicht eigen risico. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Passantentarieven SALTDerma 2024


DeclaratiecodeZorgproductPassantentariefOmschrijving
15B90410501003365.19Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
15B90510501004562.8Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
15B90610501005614.46Operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
15B90910501008451.57Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
15B91010501010200.671 of 2 polikliniekbezoeken bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
15B91211101003324.44Lasertherapie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
15B91311101004463.16Operatie beperkt bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
15B91411101005771.29Operatie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
15B91711101008417.25Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
15B91811101010167.321 of 2 polikliniekbezoeken bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
15A246294990022104.53Mohs-microchirurgie (laag voor laag wegnemen en onderzoeken van tumorweefsel) bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A247294990034269.11Uitgebreide operatie lymfevaten en/of huid en/of oor bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A250294990062999.93Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A259294990161092.28Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A260294990172740.5Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A261294990181092.97Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A26329499020418.34Lasertherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A26429499021593.69Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A265294990221156.23Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A27029499027932.53Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A27729499034312.11Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A28029499039142.141 of 2 polikliniekbezoeken bij huidkanker of voortekenen daarvan
15C187298990041030.91Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid
15C188298990051683.75Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid
15C18929899006346.32Lasertherapie bij een goedaardig gezwel van de huid
15C19029899007542.69Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid
15C191298990081119.25Meervoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid
15C19429899011410.38Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een goedaardig gezwel van de huid
15C19529899013143.541 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de huid
15B72899799009503.07Behandeling van een open been met een tot vijf polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat met open been
15B729997990101237.08Behandeling van een open been met meer dan vijf polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat met open been
15B73199799019628.11Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat
15B73899799028247.081 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat
15D607997990341512Poliklinische behandeling bij een verstoord evenwicht tussen de aan en afvoer van lymfevocht
15E723997990423528Operatie aan 3 of meer stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
15E724997990432589.15Operatie aan 2 stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
15E725997990441855.02Open operatie aan 1 stamvene bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
15E726997990462927.84Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 3 of meer stamvenen
15E727997990472083.22Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 2 of meer stamvenen
15E728997990481318.08Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 1 stamvene
15E72999799050816.29Poliklinisch via de huid verwijderen van een of meerdere aders bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
15E73099799051460.71Dichtspuiten ader(s) onder echogeleide bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
15E73199799052453.83Dichtspuiten ader(s) bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
15E73499799056772.31Varices/ chronische oppervlakkige veneuze pathologie | Behandeling ulcus cruris | Ambulant 1-5 | Hart/Vaat vene/lymfvat/lymfklier
15E73599799057436.01Poliklinische diagnostiek bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
15E73699799058281.75Polikliniekbezoek(en) bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
15C5571194990411871.75Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus
15C558119499046632.96Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus
15C559119499047487.96Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus
15C560119499048623.19Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus
15C562119499050353.193 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus
15C563119499051171.41 of 2 polikliniekbezoeken bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus
15E331120201007574Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren
15E3321202010081263.09Meervoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren
15C611120201010162.531 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren
15D624120201013822.91 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren
15D625120201014463.42Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren
15E333120301007541.51Enkelvoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem
15E3341203010081030.45Meervoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem
15C618120301010154.841 of 2 polikliniekbezoeken bij huidontsteking of eczeem
15D6281203010151125.18Lichttherapie bij Huidontsteking of eczeem
15E623120301016641.91 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken met allergietest bij huidontsteking of eczeem
15E624120301017370.92Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken met allergietest bij huidontsteking en/of eczeem
15B0081204010031608.84Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een huidaandoening met bultjes en schilfers
15B012120401007532.71Lasertherapie of enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met bultjes en schilfers
15B0131204010081112.12Lasertherapie of meervoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met bultjes en schilfers
15B014120401010175.011 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers
15D629120401013738.71 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers
15D630120401014405.87Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers
15D6311204010151142.05Lichttherapie bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers
15E335120701014807.65Meervoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren
15E336120701015519.49Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren
15C624120701016617.26Lasertherapie bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren
15C625120701017350.71Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een aandoening van talgklieren / zweetklieren
15C626120701018155.231 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren
15E337120701023759.83Meervoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar
15E338120701024558.39Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar
15C630120701025327.37Lasertherapie bij een ziekte van de nagels/ het haar
15C631120701026373.53Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een aandoening van haar/nagels
15C632120701027158.871 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de nagels/ het haar
15E3391299990361324.13Meervoudige ingreep aan de huid bij een pigmentstoornis
15E340129999037551.93Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een pigmentstoornis
15C642129999038379.77Lasertherapie bij Een pigmentstoornis
15C644129999040146.461 of 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis
15C6521299990491177.48Operatie huid en/of weke delen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15B8741299990541537.19Behandeling van een open been met meer dan vijf polikliniekbezoeken bij een open been
15B875129999055617.14Behandeling van een open been met een tot maximaal vijf polikliniekbezoeken bij een open been
15E3411299990611314.26Meervoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15E342129999062654.34Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15C658129999063314.25Lasertherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15C660129999065192.191 of 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15C664129999070669.19Operatie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15E3431299990771109.01Meervoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15E344129999078528.13Enkelvoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15C670129999079314.95Lasertherapie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15C672129999081146.921 of 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15D6321299990841221.07Lichttherapie bij Een pigmentstoornis
15D633129999085678.251 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis
15D634129999086390.05Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis
15D6351299990871286.29Lichttherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15D636129999088887.331 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15D637129999089520.78Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid en/of onderhuids bindweefsel
15D6381299990901322.69Lichttherapie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15D639129999091791.871 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15D640129999092411.03Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15E7681299990931614.44Operatie huid en/of weke delen bij een pigmentstoornis
15C959179799007858.98Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een aangeboren afwijking
15C964179799015186.731 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking
15E352199199011620.59Enkelvoudige ingreep aan de huid bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak
15E3531991990121146.83Meervoudige ingreep aan de huid bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak
15D036199199015237.061 of 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak
15E625199199016894.66Onderzoek en/of behandeling inclusief allergietest op de polikliniek of dagbehandeling bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak
15E626199199017486.211 tot 2 dagbehandelingen / meer dan 2 polikliniekbezoeken / meer dan 2 onderzoeken, inclusief allergietest bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak
15E929129999099808.24Maximaal vijf behandelingen met compressietherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel