“Fijn dat ik zo snel terecht kon”
Persoonlijke zorg

Suggesties, verbeterpunten en klachten

SALTDerma en haar medewerkers nemen goede zorg serieus en vinden het belangrijk dat u als client tevreden bent. Tevredenheid van cliënten en verwijzers is voor ons dan ook een belangrijk item.

Als u niet tevreden bent of als uw ervaring anders is dan verwacht, probeer dit eerst te bespreken met de zorgverlener. In de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen u, of uw naaste, en een zorgverlener het beste werkt. Dit gesprek kan gaan over uw behandeling, de verzorging, de informatie die u heeft gekregen, hoe u te woord bent gestaan of andere voor u opvallende zaken. De betrokken medewerkers kunnen misschien direct een oplossing bieden of een misverstand recht zetten. Zij gaan hier graag met u over in gesprek. Daarnaast geeft u de zorgverleners de mogelijkheid om de zorg te verbeteren. Zo kan ook worden voorkomen dat anderen iets vergelijkbaars ervaren. Op die manier maken we samen merkbaar betere zorg. Ook tips en complimenten zijn welkom.

Tips voor het bespreekbaar maken van een klacht/melding

Het bespreekbaar maken van een klacht is niet altijd makkelijk. Wellicht kunnen de volgende tips u helpen.

 • Reageer zo snel mogelijk. Hoe eerder uw probleem is opgelost, hoe beter.
 • Maak een aparte afspraak en geef aan waarover u wilt praten.
 • Blijf tijdens het gesprek zo zakelijk mogelijk, het lost vaak weinig op als de emoties hoog oplopen. Wel kan het helpen om de betrokken zorgverlener te vertellen wat het met u gedaan heeft.
 • Specialisten en medewerkers vinden het prettig dat u klachten/meldingen rechtstreeks met hen bespreekt. Dat is de kortste weg. Een gesprek neemt bovendien vaak al veel ongenoegen weg. Wilt u niet met betrokkene(n) zelf spreken, of bent u niet tevreden nadat u uw klacht met de zorgverlener heeft besproken dan kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris.
 • De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk van de organisatie. Ook heeft hij/zij een geheimhoudingsplicht en kan helpen de juiste weg te vinden voor de behandeling van uw klacht/melding.

Heeft u een klacht/melding/suggestie? Maakt u dan gebruik van onderstaand formulier.

  De velden met een * zijn verplicht.


  De heerMevrouw


  MijzelfAnder persoon
  U kunt dit meldingsformulier invullen zodat uw klacht/melding zo snel mogelijk door de klachtenfunctionaris in behandeling kan worden genomen.
  Binnen twee weken ontvangt u een ontvangstbevestiging, terugkoppeling volgt binnen zes weken.
  Onze klachtafhandeling is geregeld conform Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
  Uitgebreide informatie over SALTDerma en de AVG vindt u onder het kopje Privacy.